IDH Schuldhulp

www.IDHschuldhulp.nl     Telefoon: 06-30207868    e-mail: info@idhschuldhulp.nl

Samen lukt ‘t

Dat was het thema op 4 februari 2015 bij de officiële start van IDH Schuldhulp.

Is dat nog steeds het geval? En staat onze visie ‘’op een laagdrempelige en effectieve wijze helpen van onze medemensen bij het oplossen en voorkomen van een schuldenproblematiek’’ nog recht overeind, ook nu we 2 jaar operationeel zijn?

 

Het aantal hulpvragen is in 2016 flink toegenomen (ca 25% meer); vooral het aantal complexe gevallen die een intensieve en vaak langdurige begeleiding nodig hebben.

Uit de toename van het aantal hulpvragen voorzien we duidelijk in een behoefte. Daarom hebben we regelmatig overleg met de burgerlijke gemeenten, met de professionals aldaar en ook met de landelijke vereniging SchuldHulpMaatje om ervaringen uit te wisselen en vooral ook om hiervan te leren en betere hulp te kunnen bieden. Ook aan cursussen, her certificering, thema bijeenkomsten en intervisie geven we steeds meer aandacht.

 

Al het werk lukte dankzij de geweldige inzet van de maatjes en coördinatoren. Het aantal gecertificeerde maatjes + coördinatoren is uitgebreid van 21 naar ca 33 waardoor we vrijwel alle hulpvragen snel kunnen behandelen.

Als bestuur willen we allen hartelijk bedanken voor deze geweldige inzet en motivatie. Ook de burgerlijke gemeenten willen we hierbij hartelijk danken voor de samenwerking. Door alle vrijwilligers en de samenwerking met gemeenten en diverse professionals kunnen we nog meer voor onze naaste betekenen.

Samen is het zeker gelukt en onze visie ‘’staat als een huis’’.