Open kerkendag

Toen burgemeester Cnossen hier in Woudenberg kwam (januari 2012) heeft ze alle voorgangers/predikanten van de verschillende kerken uitgenodigd om kennis te komen maken. Het was voor het eerst dat de collega’s rond één zelfde tafel zaten. Het werd een goede en inspirerende ontmoeting. In de hal van het gemeentehuis werd geconcludeerd: ‘dit moeten we vaker doen’. Sinds die tijd komen de predikanten/voorgangers drie keer per jaar bij elkaar, waarvan één keer met de burgemeester. Er worden ervaringen uitgewisseld, het wel en wee van de kerkelijke gemeenschappen wordt gedeeld en er wordt gesproken over Woudenbergse aangelegenheden. Hoe verschillend de predikanten ook zijn (al te zien aan de kleding J), het zijn boeiende collegiale ontmoetingen.

In 2015 kwam ter sprake dat het goed zou zijn om een keer iets samen als Woudenbergse kerken te organiseren. Al snel was er overeenstemming over een te houden ‘open kerkendag’. Er werd een commissie samengesteld met leden van de diverse kerken, te weten de Evangelische Genade Gemeente, Rooms Katholieke parochie St. Catharina, Hervormde Gemeente Woudenberg, Evangeliegemeente Nieuw Leven, Hersteld Hervormde Gemeente Woudenberg, Protestantse Gemeente De Voorhof te Woudenberg.

Logo open kerkendag