Platform van kerken

Het Platform van Kerken Woudenberg is een samenwerking van de:

Hervormde gemeente Woudenberg

  1. Protestantse gemeente “De Voorhof”
  2. Hersteld Hervormde gemeente Woudenberg
  3. Evangeliegemeente “Nieuw Leven”
  4. Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland
  5. K. Parochie St. Maarten, locatie H. Catharina
  6. Grace Christian Fellowship – Evangelische Genade Gemeente
  7. Nederlandse Patiënten Vereniging

De samenwerking is ontstaan bij de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in 2007. Doordat er namens de Woudenbergse kerken afgevaardigden zitting genomen werd in de WMO Raad, waarbij adviezen aan de burgerlijke gemeente gegeven kan worden over maatschappelijke onderwerpen.

Daarnaast wil de gemeente graag in gesprek met de kerken over onderwerpen die overeenkomen met de diaconale opdrachten die de inwoners van Woudenberg aangaan.

Doordat de kerken in Woudenberg vanuit de Evangelische opdracht diaconale ondersteuning geven aan de zwakkeren in de samenleving, is de samenwerking een versterking van elkaar om die opdracht tot uitvoering te brengen.

Zo is er naast de vertegenwoordiging in de WMO Raad ook samenwerking met de voedselbank “VoedselFocus” afdeling Woudenberg, IDH Schuldhulp en is er een protocol in samenwerking met de burgerlijke gemeente over pastorale zorg bij crisis en rampen.

Doordat vele onderwerpen waarop ook de Nederlandse Patiënten Vereniging zich begeeft, heeft zij zich bij het Platform van Kerken Woudenberg aangesloten. Hierdoor zijn wij gesprekspartner vanuit het Evangelie met de gemeente Woudenberg op het gebied van hun sociale beleid. Nu de nieuwe ontwikkelingen aangaande de participatiemaatschappij aandacht vraagt van de burgers, wordt de taak van het Platform van kerken Woudenberg van steeds groter belang.